Home Romana Servicii Domeniul Imobiliar

Motorga, Cănureci & Asociații asigură asistenţă juridică referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile. Astfel, emitem opinii legale în privinţa contractelor specifice şi oferim şi servicii sub aspectul publicităţii imobiliare.

Serviciile juridice prestate de firma noastră de avocatură în domeniul imobiliar includ, cu titlu de exemplu, verificarea regimului fiscal al imobilului la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale şi la autorităţile publice competente.

Avocaţii noştri se ocupă de redactarea sau revizuirea şi negocierea antecontractelor, contractelor de vânzare, contractelor de închiriere sau contractelor de ipotecă şi, de asemenea, reprezentăm şi asistăm clienţii în fata notarilor publici pentru încheierea şi autentificarea contractelor. Ne ocupăm de verificarea actelor de proprietate (inclusiv istoricul dreptului de proprietate) şi de redactarea de opinii legale, rapoarte şi memorii cu privire la situaţia juridică a imobilului.

Efectuam procedurile şi formalităţile legate de cartea funciară privind existenţa/inexistenta sarcinilor care grevează imobilul. De asemenea, oferim asistență și reprezentare juridică în litigiile ce se nasc în legătură cu dreptul de proprietate publică ori privată, precum și cu privire la dezmembrămintele acestora. 

Date de contact

Oferim servicii juridice în domeniul dreptului civil, penal, comercial, fiscal, muncii, financiar-bancar și energie/petrol/gaze. Contactați-ne!

Addresa: Strada Calea Plevnei Nr. 141C, Sector 6, București
Telefon: 031 425 39 44, 0735 249 249
Email: office@motorgacanureci.ro

Localizare