SCA MOTORGA, CĂNURECI și ASOCIAȚII acordă o gamă variată de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în domeniul imigrării, în vederea obţinerii permiselor de muncă şi de şedere, a cărţilor de rezidenţă, a cetăţeniei romane, precum şi a certificatelor de naştere sau a paşapoartelor româneşti.

 

Facem demersuri juridice în vederea obţinerii vizelor, a permiselor de şedere şi de muncă pentru imigranţii care lucrează în România, precum şi pentru soţii/soţiile lor şi a altor persoane aflate în întreţinerea acestora. De asemenea, procedăm şi pentru obţinerea cărţilor de rezidenţă pentru cetăţenii UE/SEE sau pentru cetăţeni ai statelor terţe membri de familie ai unui cetăţean UE/SEE sau ai unui cetăţean roman.

Cetăţenia este legătura politică şi juridică permanentă dintre o persoană fizică şi un anumit stat. Această legătură se exprimă prin totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor reciproce dintre o persoană şi statul al cărui cetăţean este şi, mai mult, este o legătură juridică specială, reflectată pe plan extern, păstrată şi prelungită oriunde s-ar găsi persoana. Avocaţii noştri efectuează operaţiuni juridice în vederea obţinerii cetăţeniei romane şi a paşapoartelor româneşti pentru persoanele cu dublă cetăţenie sau renunţării la cetăţenia romană.

Ne asigurăm de obţinerea avizului Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine (CRPCIS) şi de obţinerea formularelor europene în materie de securitate socială. De asemenea, acordăm asistență juridică în privința procedurii obligatorii de transcriere a actelor de stare civilă emise de autorităţi străine în registrele de stare civilă române. Mai mult decât atât, oferim reprezentare juridică în materie de recunoştere şi executare în România a hotărârilor judecătoreşti străine (procedura de exequatur).

Date de contact

Oferim servicii juridice în domeniul dreptului civil, penal, comercial, fiscal, muncii, financiar-bancar și energie/petrol/gaze. Contactați-ne!

Addresa: Strada Calea Plevnei Nr. 141C, Sector 6, București
Telefon: 031 425 39 44, 0735 249 249
Email: office@motorgacanureci.ro

Localizare